T̼Ú̼ ̼Ô̼N̼G̼ 6

Сһâп Ԁᴜпɡ ᴛú ôɴɢ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍ(ạ)ɪ ᴅ(â)ᴍ ᴄʜᴏ 2 ɴɢườɪ ᴆẹᴘ ʟà ѕᴀᴏ ʜᴏ.ɑ ʜậ.ᴜ ʜạɴɢ А Ѕʜᴏᴡ.ʙɪᴢ 𝖵ɪệᴛ ɢɪá 360 тгɪệᴜ 1 ᴆêᴍ…

Bắᴛ ᴛú ôɴɢ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đẹᴘ ʟà sᴀᴏ ʜạɴɢ A Sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ ɢɪá 15.000 USD

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 2 ɴɢườɪ đẹᴘ ᴄó ᴛêɴ ʟà T.H. ᴠà T.T., ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ ʜạɴɢ ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ᴛừɴɢ đạᴛ ᴛʜứ ʜạɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ʜᴏᴀ ʜậᴜ để ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’.


Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ sự ᴋɪệɴ

Nɢàʏ 7-9, ᴛɪɴ ᴛừ C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự (Bộ Côɴɢ ᴀɴ), ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố, ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ (SN 1991, ǫᴜê ở TP Hảɪ Pʜòɴɢ, ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ TP.HCM) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2020, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã x.á.ᴄ ʟậᴘ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ʙắᴛ ɢɪữ, ᴋʜởɪ ᴛố ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ đốɪ ᴠớɪ Lụᴄ Tʀɪềᴜ Vỹ (SN 1993, ǫᴜê ở TP Đà Nẵɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ TP.HCM), ʟàᴍ ɴɢʜề ǫᴜảɴ ʟý ɴɢʜệ sĩ. Tʜᴇᴏ đó, ʟụᴄ ᴛʀɪềᴜ ᴠỹ đã ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠớɪ ɢáɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɢáɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ.

Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʟúᴄ ʙị ʙ.ắ.ᴛ
Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴍở ʀộɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã ʟàᴍ ʀõ, Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ʟà ǫᴜảɴ ʟý, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢʜệ sĩ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Gɪữᴀ ɴăᴍ 2022, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ Lᴏɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ɴêɴ đã ᴄʜᴜʏêɴ áɴ để đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ.

Căɴ ᴄứ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢàʏ 25-8-2022, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ 2 đôɪ ɴᴀᴍ, ɴữ đᴀɴɢ ᴍᴜᴀ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴛạɪ 2 ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ở Qᴜậɴ 1, TP.HCM.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự xáᴄ địɴʜ ᴋʜɪ ᴄó ᴋʜáᴄʜ ᴍᴜốɴ ᴍᴜᴀ ᴅɪêᴍ, Lᴏɴɢ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 2 ɴɢườɪ đẹᴘ ᴄó ᴛêɴ ʟà T.H. ᴠà T.T. đᴀɴɢ ᴋʜá ɴổɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ (2 ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ ʜạɴɢ A, đã ᴛừɴɢ đạᴛ ᴛʜứ ʜạɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ Hᴏᴀ ʜậᴜ) để ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’. Sᴀᴜ đó, Lᴏɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴍứᴄ ɢɪá ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴅɪêᴍ ʟà 15.000 USD (ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ 360 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ) ᴠớɪ ᴍỗɪ ɢ.á.ɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’. Tʜờɪ đɪểᴍ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ, ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴛʜì ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ.

Tạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Lᴏɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ xᴏɴɢ sẽ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đẹᴘ T.H. ᴠà T.T. ᴠớɪ số ᴛɪềɴ 60 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɴɢườɪ. Số ᴛɪềɴ ᴄòɴ ʟạɪ ɢầɴ 600 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ Lᴏɴɢ ʜưởɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴄá ɴʜâɴ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, Lᴏɴɢ ᴄòɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴜᴀ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ɢ.á.ɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴋʜáᴄ ʟà Hᴏᴀ ʜậᴜ, Á ʜậᴜ, ɴɢườɪ đẹᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ᴄủᴀ Hàɴ Qᴜốᴄ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đốɪ ᴛáᴄ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ để ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đẹᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴướᴄ Cʜâᴜ Á ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ɢɪá ʟêɴ đếɴ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴɢàɴ USD.

Tʜᴇᴏ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ, Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ʟà ǫᴜảɴ ʟý, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢʜệ sĩ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 31 ᴛᴜổɪ ᴄòɴ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴋʜá ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ᴛʀướᴄ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍốᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴍờɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *