TẠM BIỆT THẦY

TẠM BIỆT THẦY
“Thích Minh Trí”
Thầy đã ra đi thật rồi sao,
Bệnh tật sức yếu, tránh sao khỏi.
Vẫn biết vô thường là thế đó,
Mà sao con vẫn thấy nao nao.
Buồn và hẫng hụt không thể tả,
Tiếc nhớ bậc Thầy luôn sáng soi.
Mãn kiếp Thầy đi lòng thanh thản
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong
Cầu mong Thầy lại về nhân thế,
Tiếp tục độ đời giúp chúng sanh.
Ngộ ra Chân Lý, đời bớt khổ,
Thoát bể trầm luân, mãi an lành.
Một nén tâm hương kính dâng Thầy,
Nguyện theo đức hạnh Thầy đã dạy.
Tu hành tinh tấn hơn thêm nữa
Làm nhiều việc tốt, trả nghĩa Thầy.

Có thể là hình ảnh về 1 người, bệnh viện và trong nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *