C̵ầ̵u̵ ̵n̵g̵u̵y̵ệ̵n̵ ̵c̵h̵o̵ ̵l̵i̵n̵.̵h̵ ̵h̵ồ̵.̵n̵ ̵c̵h̵á̵u̵ ̵V̵i̵n̵h̵ ̵S̵ơ̵n̵ ̵P̵h̵ạ̵m̵ ̵V̵ă̵n̵ ̵P̵h̵ú̵ ̵3̵ ̵t̵u̵ổ̵i̵ ̵(̵S̵i̵n̵h̵ ̵n̵ă̵m̵ ̵2̵0̵1̵9̵ ̵-̵ ̵T̵.̵ạ̵ ̵t̵h̵.̵ế̵:̵ ̵3̵0̵/̵6̵/̵2̵0̵2̵2̵)̵…..

Xin cộng đoàn hiệp ý   kinh lạy cha
Kinh kính mừng    Kinh sáng danh    Kinh vực sâu
Cầu nguyện cho linh hồn cháu Vinh Sơn Phạm Văn Phú 3 tuổi (Sinh năm 2019 – Tạ thế: 30/6/2022) Là con ông bà cai Uôn X12 bị đuối nước – Giáo xứ Thanh Minh
Sáng nay 1/7/2022: Cha và cộng đoàn giáo xứ sẽ làm nghi thức khâm niệm và cầu nguyện cho cháu Chiều nay: Lúc 16h00 Cha xứ và cộng đoàn sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho cháu  Xin cộng đoàn thu xếp cùng trở về hiệp thông tham dự!
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *